Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Nieuwe Weg 1

Referentie omgevingsloket: OMV_2018018327
Referentie gemeente: 2019/00227
Projectnaam omgevingsloket: Gebouw inline compounding en diversen
Projectnaam gemeente: Eval Europe NV, Nieuwe Weg 1, Gebouw inline compounding en diversen
Ligging: Nieuwe Weg 1, bus 10 te 2070 Zwijndrecht

1e afdeling, sectie H, perceel 174N2, 274T

   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Eval Europe NV, Nieuwe Weg 1 bus 10 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging, Nieuwe Weg 1, bus 10 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging 1e afdeling, sectie H, perceel 174N2, 274T.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: Eval Europe NV, Nieuwe Weg 1, Gebouw inline compounding en diversen.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

53.2.2°a), 12.2.1°, 12.2.2°, 12.3.1°, 15.1.1°, 16.3.1.2, 16.3.2.3.a, 17.1.2.1.3°, 17.2.2., 17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.2.3.2°a), 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°, 17.3.7.3°, 17.3.8.2°, 17.4, 19.6.1°a), 19.6.1°b), 20.4.1.2°, 23.1.1.c, 23.2.1°a), 23.3.1°c), 24.3, 33.4.1°a), 39.2.1°, 39.2.2°, 39.4.1°, 43.1.1°a), 43.4., 6.4.1°, 7.1.3°, 7.11.1°b), 7.11.1°h)

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 25/12/2019 tot en met 23/01/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 23/01/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81