Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Adhemar Borinstraat 86

Referentie omgevingsloket: OMV_2018076374
Referentie gemeente: 2018/00084
Projectnaam omgevingsloket: Van der Linden
Projectnaam gemeente: verbouwen en vernieuwen van het dak van een bestaande woning
Ligging: Adhemar Borinstraat 86 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 765W3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Van der Linden Koen, Adhemar Borinstraat 86 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Adhemar Borinstraat 86 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 765W3

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: verbouwen en vernieuwen van het dak van een bestaande woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/07/2018 tot en met 22/08/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 22/08/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604