Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: afdeling 11056, sectie A, perceel 426W

Referentie omgevingsloket: OMV_2019099966
Referentie gemeente: 2019/00144
Projectnaam omgevingsloket: woning De Langhe - Paelinck
Projectnaam gemeente: vernieuwbouw van een bestaande zonevreemde woning met stallingen
Ligging: Afdeling 11056, sectie A, perceel 426W
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door mevrouw Ellen Paelinck, Blauwe Hoevestraat 17 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 426W.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: vernieuwbouw van een bestaande zonevreemde woning met stallingen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/09/2019 tot en met 25/10/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/10/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00