Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Antwerpsesteenweg

Referentie omgevingsloket: OMV_2018012835
Referentie gemeente: 2018/00010
Projectnaam omgevingsloket: Aanleggen van een bufferbekken
Projectnaam gemeente: Aanleggen van een bufferbekken
Ligging: Afdeling 11056, sectie B, perceel 696S
   
Contactpersoon: Debby Kemps 

Het bestuur van de gemeente Zwijndrecht deelt mee dat door Zwijndrecht , Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Antwerpsesteenweg, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 696S

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft als onderwerp: Aanleggen van een bufferbekken.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 14/03/2018 tot en met 13/04/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 13/04/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de

aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente . Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00