Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Antwerpsesteenweg 221

Referentie omgevingsloket: OMV_2018077103
Referentie gemeente: 2018/00093
Projectnaam omgevingsloket: DC STAR NV. Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Datacenter
Ligging: Antwerpsesteenweg 221 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A perceel 656F2, 656G2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door DC Star nv. Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Antwerpsesteenweg 221 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 656F2, 656G2.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: Datacenter.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.1.1.2°a), 12.2.1°, 12.3.1°, 3.4.1°a), 31.1.1°a), 53.8.1°b).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 26/07/2018 tot en met 25/08/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/08/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket. (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604