Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Baarbeek 1

 

Referentie omgevingsloket: OMV_2018056380
Referentie gemeente: 2018/00050
Projectnaam omgevingsloket: Baarbeek.verharding
Projectnaam gemeente: aanleg tijdelijke parking (10j) Agidens
Ligging: Baarbeek 1 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 623D, 623E, 624F, 625F, 626G

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door BAARBEEK IMMO Steven, Baarbeek 1 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Baarbeek 1 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 623D, 623E, 624F, 625F, 626G

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: aanleg tijdelijke parking (10j) Agidens.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 02/07/2018 tot en met 01/08/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 01/08/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604