Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Blauwe Hoevestraat 15

Referentie omgevingsloket: OMV_2018098152
Referentie gemeente: 2018/00161
Projectnaam omgevingsloket: 2018_HERDI BVBA (DUPLICAAT)
Projectnaam gemeente: Regularisaties bedrijfsinfrastructuur
Ligging: Blauwe Hoevestraat 15 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 426T, 426V, 426X, 428E, 428H, 428K, 431H, 431K, 547B, 547D, 547E, 550E, 563C

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door HERDI Ellen, Blauwe Hoevestraat 17 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Blauwe Hoevestraat 15 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 426T, 426V, 426X, 428E, 428H, 428K, 431H, 431K, 547B, 547D, 547E, 550E, 563C

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen / de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: Regularisaties bedrijfsinfrastructuur.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 12.1.2, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.1, 15.1.2, 16.3.1.1, 17.3.3.2.b, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4, 28.1.f.1, 3.4.1.a, 31.1.3, 43.1.2.b

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/10/2018 tot en met 21/11/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 21/11/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Voor de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81

 

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00