Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Blauwe Hoevestraat 15

Referentie omgevingsloket: OMV_2021112377
Referentie gemeente: 2021/00146
Inrichtingsnumeer 20210518-0075
Projectnaam omgevingsloket: Herdi - Duplicaat van 2021084115
Projectnaam gemeente: Wijziging aan een glastuinbouwbedrijf met WKK-installatie
Ligging: Blauwe Hoevestraat 15, Blauwe Hoevestraat 17 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 426D2, 426T, 426X, 428E, 428H, 428K, 431H, 431K, 550E

   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Herdi BV, Blauwe Hoevestraat 17 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Wijziging aan een glastuinbouwbedrijf met WKK-installatie.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 15/07/2021 tot en met 13/08/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 13/08/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81

alert-box-close-text

Info over de PFOS-verontreiniging 

Meer info over PFOS