Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Boereveldseweg 6

Referentie omgevingsloket: OMV_2020053315
Referentie gemeente: OVA TCI Europe
Inrichtingsnummer: 20180821-0121
Project: TCI Europe NV - hervergunning
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Boereveldseweg 6 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 776X

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door TCI Europe NV, Boereveldseweg 6 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.
De aanvraag heeft als onderwerp: TCI Europe NV - hervergunning.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 17.3.6.1°a), 17.3.7.1°a), 16.3.2°a), 39.4.1°, 24.4., 17.3.4.1°a), 17.3.3.1°a), 17.3.5.2°a), 17.3.2.1.2.1°, 17.3.2.3.2°a), 17.3.2.2.2°b), 12.2.1°, 17.3.8.1°, 17.3.4.2

De aanvraag ligt van 30 april 2020 tot en met 29 mei 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan milieu@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

milieu@zwijndrecht.be

0800/ 99 604