Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Bremcon - Kruibeeksesteenweg 162

Bremcon nv., Kruibeeksesteenweg 162 heeft een aanvraag van omgevingsvergunning ingediend voor

Vergunningsplichtige activiteiten.

Kort omschreven gaat het over het hervergunnen en het veranderen van een grondreinigingscentrum

De aanvraag heeft als adres Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht met kadastrale gegevens 2de afdeling, sectie D 16W, 6M2 en sectie A 43A.

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de bestendige deputatie van Antwerpen.

De aanvraag ligt van 30 januari 2018 tot en met 28 februari 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, na afspraak via 0800/99 604 op volgend adres: Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht.  

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (adres: Binnenweg 1, 2070 Zwijndrecht) of per mail (via omgevingsloket@zwijndrecht.be).