Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: bufferbekken Elsschotstraat

Referentie omgevingsloket: OMV_2018077270
Referentie gemeente: 2018/00085
Projectnaam omgevingsloket: Bufferbekken Elsschotstraat
Projectnaam gemeente: Bufferbekken Elsschotstraat
Ligging: Afdeling 11056, sectie B, perceel 682C11
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Vermeiren Jan, Statiestraat 119 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging , en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 682C11

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen bijstellen van een verkaveling

De aanvraag heeft als onderwerp: Bufferbekken Elsschotstraat.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23 juli 2018 tot en met 22 augustus 2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 22/08/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00