Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Burchtsestraat, A. Oststraat, Laarstraat en Bareelstraat

Referentie omgevingsloket: OMV_2019137217
Referentie gemeente: 2019/00228
Projectnaam omgevingsloket: Riolerings- wegeniswerken in Burchtsestraat, Alfred Oststraat, Laarstraat en Bar
Projectnaam gemeente: Riolerings- en wegeniswerken in Burchtsestraat, A. Oststraat, Laarstraat en Bareelstraat
Ligging: zie plan in bijlage
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht heeft een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend. Het college van burgemeester en schepenen is de bevoegde overheid.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. De aanvraag heeft als onderwerp: Riolerings- en wegeniswerken in Burchtsestraat, A. Oststraat, Laarstraat en Bareelstraat.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

3.4.2°, 3.6.3.2°, 53.2.2°b)2°,

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/01/2020 tot en met 14/02/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14/02/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00