Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2020020441
Referentie gemeente: 2020/00048
Projectnaam omgevingsloket: 3M - OVA hernieuwing - Duplicaat van 2019047738
Projectnaam gemeente: 3M - OVA hernieuwing
Ligging: Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 456A2, 456B2, 456C, 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456N, 456P, 456R, 456T, 456Y, 456Z, 467Esectie H, perceel 448CAfdeling 11813, sectie N, perceel 489A, 533B, 533C, 533D, 533E, 534/02A

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door 3M, Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 456A2, 456B2, 456C, 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456N, 456P, 456R, 456T, 456Y, 456Z, 467Esectie H, perceel 448CAfdeling 11813, sectie N, perceel 489A, 533B, 533C, 533D, 533E, 534/02A.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: 3M - OVA hernieuwing.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

16.3.1°, 16.3.2°b), 12.1.1.1°a), 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.1.2, 16.3.2.3.a, 17.1.2.1.3, 17.1.2.2.3, 17.2.2, 17.3.1.3, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.1.2.3, 17.3.2.2.3.b, 17.3.2.3.2.a, 17.3.3.1.a, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3.a, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 17.4, 20.4.1.2, 23.3.1.a, 24.3, 29.5.2.1.a, 3.6.3.3, 31.1.1.a, 33.4.1.c, 36.1, 36.3.1.b.1, 36.4.1, 39.1.1, 39.1.3, 39.2.1, 39.4.1, 4.3.c.1.i, 43.1.3, 43.3.1, 43.4, 51.2.1, 53.2.2.a, 53.8.2, 59.14.2, 59.15.1, 6.4.2, 6.5.1, 7.1.3, 7.11.1.b, 7.11.1.d, 7.11.1.f, 7.11.1.i, 7.4.b.2

Bij de aanvraag is een omgevingsveiligheidsrapport gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden. DE informatievergadering over de aanvraag gaat door op dinsdag 19 mei 2020 om 17u op het gemeentehuis van Zwijndrecht, Binnenplein 1 te Zwijndrecht. Gelieve uw aanwezigheid te melden via milieu@zwijndrecht.be.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/04/2020 tot en met 29/05/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 29/05/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1 en de dienst Vergunningen van de stad Antwerpen, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 of https://afspraken.antwerpen.be/openbaar-onderzoek-inkijken) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op één van volgende adressen: t.a.v het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht of aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Vergunningen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen;
  • digitaal via het omgevingsloket (omgevingsloket.be)