Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2018001033
Referentie gemeente: 2018/00147
Projectnaam omgevingsloket: 3M Belgium BVBA: CS17 Project incl. bouw van nieuwe constructies
Projectnaam gemeente: 3M Belgium BVBA: CS17 Project incl. bouw van nieuwe constructies
Ligging: Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 456A2, 456B2, 456C, 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456N, 456P, 456R, 456T, 456Y, 456Z, 467Esectie H, perceel 448CAfdeling 11813, sectie N, perceel 489A, 533B, 533C, 533D, 533E, 534/2A

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door 3M Belgium nv, Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Canadastraat 11 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 456A2, 456B2, 456C, 456E, 456F, 456G, 456H, 456K, 456L, 456M, 456N, 456P, 456R, 456T, 456Y, 456Z, 467Esectie H, perceel 448CAfdeling 11813, sectie N, perceel 489A, 533B, 533C, 533D, 533E, 534/2A

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen / w de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: 3M Belgium BVBA: CS17 Project incl. bouw van nieuwe constructies.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.1.1.a, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.1.2, 16.3.2.3.a, 16.4.1, 16.4.2, 17.1.2.1.3, 17.1.2.2.3, 17.2.2, 17.3.1.3, 17.3.2.1.1.2, 17.3.2.1.2.3, 17.3.2.2.3.b, 17.3.2.3.2.b, 17.3.3.2.b, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 17.4, 20.4.1.2, 23.3.1.a, 24.3, 29.5.2.1.a, 3.6.3.3., 31.1.1.a, 33.4.1.c, 36.1, 36.3.1.b.1, 36.4.1, 39.1.1, 39.1.3, 39.2.1, 39.4.1, 4.3.c.1.i, 43.1.3, 43.3.1, 43.4, 51.2.1, 53.2.2.a, 53.8.2, 59.14.2, 59.15.1, 6.4.2, 6.5.1, 7.1.3, 7.11.1.b, 7.11.1.d, 7.11.1.f, 7.11.1.i, 7.4.b.2

Bij de aanvraag is een omgevingsveiligheidsrapport gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 01/10/2018 tot en met 30/10/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 31/10/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Er wordt een informatievergadering georganiseerd op dinsdag 9 oktober 2018 om 19u op het departement Grondgebiedszaken, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht.

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00