Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 13

Referentie omgevingsloket: OMV_2020108206
Referentie gemeente: 2020/00171
Inrichtingsnumeer 20200730-0022
Projectnaam omgevingsloket: Project ZWD-11
Projectnaam gemeente: Project ZWD-11
Ligging: Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 467Fsectie H, perceel 353B2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Wind aan de Stroom NV, Sint-Paulusplein 27 te 9130 Beveren, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Project ZWD-11.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.2°, 20.1.6.1°c), 3.4.2°, 3.6.3.2°, 53.2.2°a),

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/09/2020 tot en met 10/10/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/10/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81