Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 13

Referentie omgevingsloket: OMV_2018048617

Referentie gemeente: 2018/00143

Inrichtingsnummer: 20180423-0052

Project: Mexico Natie - BSS

Administratieve ligging:

Kadastrale ligging:

Canadastraat 13

Afdeling 11056, sectie A, perceel 467F; sectie H, perceel 353B2

 

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Mexico Natie, Transcontinentaalweg 6 te 2030 Antwerpen , een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als korte omschrijving: Regularisatie van magazijnen en ingedeelde

inrichtingen; uitbreiding van activiteiten.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 17.1.1.3°, 17.1.2.1.3°, 17.2.1.,

17.3.2.1.2.3°, 17.3.2.2.3°b), 17.3.2.3.3°, 17.3.3.3°, 17.3.4.3°, 17.3.5.3°, 17.3.6.3°a), 17.3.7.3°,

17.3.8.3°, 45.18.2°a), 45.4.e)2°, 6.4.3°.

De aanvraag ligt van 25/09/2018 tot en met 25/10/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst

Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst mits afspraak (via

www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag

worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

  • digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/)
  • analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan omgevingsloket@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

03 224 64 81