Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 13

Referentie omgevingsloket: OMV_2019085778
Referentie gemeente: 2019/00141
Projectnaam omgevingsloket: Mexico Natie - Blue Star - opslag van afvalstoffen
Projectnaam gemeente: Mexico Natie - Blue Star - opslag van afvalstoffen
Ligging: Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 467Fsectie H, perceel 353B2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Mexico Natie – Blue Star, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 467F en sectie H, perceel 353B2.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: Mexico Natie - Blue Star - opslag van afvalstoffen.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

2.1.2.b)2°, 2.1.2.d), 12.2.1, 12.3.2, 15.1.2, 16.3.1.1, 17.1.1.3, 17.1.2.1.3, 17.2.1, 17.3.2.1.1.3, 17.3.2.1.2.3, 17.3.2.2.3.b, 17.3.2.3.3, 17.3.3.3, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3.a, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 17.4, 19.6.1.a, 23.3.1.c, 3.6.1, 31.1.1.a, 33.4.2.c, 36.4.1, 41.5, 45.18.2.a, 45.4.e.2, 48.1.2, 6.4.3, 6.5.1.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/08/2019 tot en met 27/09/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 27/09/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800/99 604 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Voor de provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81