Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 13

Referentie omgevingsloket: OMV_2022091175
Referentie gemeente: 2022/00255
Inrichtingsnumeer 20180423-0052
Projectnaam omgevingsloket: MN - BSS - aanpassing Seveso benoemde stof 34 & koeling mag.13
Projectnaam gemeente: MN - BSS - aanpassing Seveso benoemde stof 34 & koeling mag.13
Ligging: Canadastraat 13 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 467Fsectie H, perceel 353B2

   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Mexico Natie NV, Transcontinentaalweg 6 - 2030 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: MN - BSS - aanpassing Seveso benoemde stof 34 & koeling mag.13.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 17/11/2022 tot en met 16/12/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 16/12/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81