Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 21

Referentie omgevingsloket: OMV_2017003965
Referentie gemeente: 2018/00029
Projectnaam omgevingsloket: ARLANXEO Belgium NV - Bouw van een biologische waterzuiveringsinstallatie
Projectnaam gemeente: ARLANXEO Belgium NV - Bouw van een biologische waterzuiveringsinstallatie
Ligging: Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 353C2

   
Contactpersoon: William Van Dessel

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Bussé Geert, Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie H, perceel 353C2

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen
De aanvraag heeft als onderwerp: ARLANXEO Belgium NV - Bouw van een biologische waterzuiveringsinstallatie.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/03/2018 tot en met 27/04/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 27/04/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Antwerpen, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Antwerpen. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00