Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Canadastraat 21

Referentie omgevingsloket: OMV_2019007580
Referentie gemeente: 2019/00030
Projectnaam omgevingsloket: ARLANXEO Belgium nv - diverse kleine projecten
Projectnaam gemeente: ARLANXEO Belgium nv - diverse kleine projecten
Ligging: Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie H, perceel 353C2

   
Contactpersoon Karel Boonen

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door nv Arlanxeo Belgium, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Canadastraat 21 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie H, perceel 353C2.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: verandering door wijziging en uitbreiding.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.3.1, 12.3.2, 15.1.1, 16.3.1.2, 16.3.2.3.a, 17.1.2.1.3, 17.1.2.2, 17.2.2, 17.3.2.1.1.1.b, 17.3.2.1.2.1, 17.3.2.2.3., 17.3.3.1.a, 17.3.4.3, 17.3.5.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 17.4, 19.3.1°.a, 20.4.1.2, 23.3.1.a, 24.2, 29.5.2.2.a, 29.5.4.2.a, 29.5.5.1.a, 29.5.7.2.a.1, 3.6.3.3, 3.6.7, 31.1.3, 36.1, 36.4, 39.1.1, 39.2.1, 43.1.3, 43.4, 44.3, 53.2.2, 6.4.2, 6.5.1, 7.11.1°.i.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 7/03/2019 tot en met 5/04/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 5/04/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

milileudienst@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604