Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Constant Van Goeystraat 90

Referentie omgevingsloket: OMV_2019040686
Referentie gemeente: 2019/00066
   
Projectnaam gemeente: verbouwing eengezinswoning tot een meergezinswoning
Ligging:  

Constant Van Goeystraat 90 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 860C

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Van Mole - Lesire, Bankwegelhof 72 te 9120 Beveren, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Constant Van Goeystraat 90 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 860C.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: verbouwing eengezinswoning tot een meergezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/05/2019 tot en met 28/06/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/06/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook gedeeltelijk worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00