Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Dorp Oost 16

Referentie omgevingsloket: OMV_2020158652
Referentie gemeente: 2020/00225
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: regul Dorp Oost 16
Projectnaam gemeente: Regularisatie: wijzigingen openingen in voorgevel + maken van deuropeningen in steunmuur + hoogte van dit bijgebouw achter appartementsgebouw van Dorp Oost 16
Ligging: Dorp Oost 16 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 649H

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat Procat nv vertegenwoordigd door de heer Fideel Bernaers, Michel Vergauwenstraat 8 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Regularisatie: wijzigingen openingen in voorgevel + maken van deuropeningen in steunmuur + hoogte van dit bijgebouw achter appartementsgebouw van Dorp Oost 16.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/02/2021 tot en met 12/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 12/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604