Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Dorp Oost 51

Referentie omgevingsloket: OMV_2021154528
Referentie gemeente: 2021/00210
Inrichtingsnummer 20210928-0038
Projectnaam omgevingsloket: Oude Molenkouter - Duplicaat van 2021150945
Projectnaam gemeente: Nieuwbouwproject meergezinswoningen met 16 woongelegenheden, ondergrondse parking, publieke parktuin, aanleg van bijkomende nutsvoorzieningen en openbare wegenis. Exploitatie van en bronbemaling met aangepaste lozingsnormen.
Ligging: Dorp Oost 51 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 854C6, 854D6, 854P4

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Hans Destoop, Kronenburgstraat 51 bus 001 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Nieuwbouwproject meergezinswoningen met 16 woongelegenheden, ondergrondse parking, publieke parktuin, aanleg van bijkomende nutsvoorzieningen en openbare wegenis. Exploitatie van en bronbemaling met aangepaste lozingsnormen..

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 3/01/2022 tot en met 1/02/2022.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 1/02/2022 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604