Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Dorp West 106-108-110

Referentie omgevingsloket: OMV_2018100711
Referentie gemeente: 2018/00123
Projectnaam omgevingsloket: wijziging van bestaande verkaveling 151/148(01)
Projectnaam gemeente: wijziging van bestaande verkaveling 151/148(01)
Ligging: Dorp West 106A, Dorp West 106B, Dorp West 106C, Dorp West 106D, Dorp West 106E, Dorp West 108, Dorp West 110 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 321R, 322G, 322H, 358D, 358F, 359G, 359H, 359K, 360X

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Hilverda Sytse, Dorp West 106D te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dorp West 106A, Dorp West 106B, Dorp West 106C, Dorp West 106D, Dorp West 106E, Dorp West 108, Dorp West 110 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 321R, 322G, 322H, 358D, 358F, 359G, 359H, 359K, 360X

De aanvraag heeft als onderwerp: wijziging van bestaande verkaveling 151/148(01).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 augustus 2018 tot en met 28 september 2018

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/09/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00