Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Dorp West 130

Referentie omgevingsloket: OMV_2019029882
Referentie gemeente: 2019/00041
Projectnaam omgevingsloket: plaatsen poort
Projectnaam gemeente: plaatsen poort
Ligging: Dorp West 130 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 351B

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Filip Janssens, 11de Geniestraat 7 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dorp West 130 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 351B.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: het plaatsen van een poort.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2/05/2019 tot en met 31/05/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 31/05/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604