Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Dorp West 51

Referentie omgevingsloket: OMV_2020122780
Referentie gemeente: 2020/00183
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Duplicaat van 2020096543
Projectnaam gemeente: Verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning met inrichting van kantoorruimte
Ligging: Dorp West 51 te 2070 Zwijndrecht
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door mevrouw STEPHANIE SPECHT, BRITSELEI 29 te 2018 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verbouwing en uitbreiding van een eengezinswoning met inrichting van kantoorruimte.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 2/11/2020 tot en met 1/12/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 1/12/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604