Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Fortlaan 11

Referentie omgevingsloket: OMV_2020167682
Referentie gemeente: 2020/00242
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Caso Cervera - Meersman
Projectnaam gemeente: Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na sloop bestaande bebouwing
Ligging: Fortlaan 11 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 768N

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door David Caso Cervera - Sophie Meersman, Spoorweglaan 44 te 9120 Beveren, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na sloop bestaande bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/02/2021 tot en met 19/03/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 19/03/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604