Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Fortlaan 20, 21 en 22

Referentie omgevingsloket: OMV_2021153725
Referentie gemeente: 2021/00211
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: REGULARISATIE Fortlaan
Projectnaam gemeente: Regularisatie meergezinswoningen, verhardingen, liftgebouw en interne inrichting
Ligging: Fortlaan 20, Fortlaan 21, Fortlaan 22 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 766S3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door One Group Invest bvba, Neteweg 11 bus b, 2850 Boom, vertegenwoordigt de heer Semir Yaramis, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Regularisatie meergezinswoningen, verhardingen, liftgebouw en interne inrichting.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 10/11/2021 tot en met 9/12/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 9/12/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen over de aanvraag kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen op de dienst Leefomgeving gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604