Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Fortlaan 37

Referentie omgevingsloket: OMV_2019024215
Referentie gemeente: 2019/00039
Projectnaam omgevingsloket: Neuroreva bvba
Projectnaam gemeente: Verbouwen van een woning tot dokterspraktijk
Ligging: Fortlaan 37 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 751X2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Raphael Madou, Fortlaan 36 bus A te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Fortlaan 37 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 751X2.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verbouwen van een woning tot dokterspraktijk.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 11/04/2019 tot en met 10/05/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 10/05/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00