Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Grasmuslaan 5

Referentie omgevingsloket: OMV_2020003216
Referentie gemeente: 2020/00005
Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met praktijkruimte
Projectnaam gemeente: Bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met praktijkruimte
Ligging: Grasmuslaan 5 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 740X

   
   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Geldof - Coppens, Jan Baptist Tassynsstraat 54 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Grasmuslaan 5 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 740X.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met praktijkruimte.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/01/2020 tot en met 25/02/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/02/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00