Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Haagstraat, Kruibeeksesteenweg

Referentie omgevingsloket: OMV_2018094383
Referentie gemeente: 2018/00174
Projectnaam omgevingsloket: Stortplaats De Vlaamse Waterweg - Sterhoek
Projectnaam gemeente: Stortplaats De Vlaamse Waterweg - Sterhoek
Ligging: Haagstraat, Kruibeeksesteenweg te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie C, perceel 100H2, 100Z2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door De Vlaamse Waterweg, Havenstraat 44, 3500 Hasselt, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kruibeeksesteenweg te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie C, perceel 100H2, 100Z2 (Zwijndrecht) en Afdeling 46013, sectie A, perceel 108A, 109_, 110B, 111B, 112H, 113A, 119A, 123B, 125A, 126_, 127A, 127B, 128_, 129_, 130_, 131_, 132_, 133_, 134_, 135_, 136_, 137_, 406A, 412_, 413_, 414_, 415_, 416_, 417/2A, 417_, 426A, 427_, 428_, 429_, 430_, 431_, 432_, 433_, 434_, 438A, 83E4, 85Hsectie B, perceel 38K (Kruibeke).

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: verandering en samenvoeging Stortplaats De Vlaamse Waterweg - Sterhoek.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 15.1.1, 2.1.1, 2.2.2.a.2, 2.3.10, 2.3.6.b.3, 2.3.7.a, 2.4.4, 3.6.3.1, 3.6.3.3, 6.4.1, 60.2, 61.2.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 29/11/2018 tot en met 28/12/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/12/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800/99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Vlaamse overheid

Afdeling Gebiedsontwikkeling,

Omgevingsplanning en -Projecten

Koningin Maria Hendrikaplein 70, bus 72

9000 Gent

T09 276 21 50

www.omgevingvlaanderen.be