Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Heidam 2, Willem Elsschotstraat 61

Referentie omgevingsloket: OMV_2019038015
Referentie gemeente: 2019/00070
Projectnaam omgevingsloket: Aldi Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Aldi Zwijndrecht
Ligging: Heidam 2, Willem Elsschotstraat 61 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 694C2, 694D2, 695D, 696W

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Dominik Baelus, Veedijk 49 te 2300 Turnhout, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heidam 2, Willem Elsschotstraat 61 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 694C2, 694D2, 695D, 696W.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en kleinhandelsactiviteiten.

De aanvraag heeft als onderwerp: Aldi Zwijndrecht.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 45.8.1°b), 16.3.1.1, 45.4.D

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 30/05/2019 tot en met 28/06/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/06/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00