Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Heidestraat 193

Referentie omgevingsloket: OMV_2019159823
Referentie gemeente: 2019/00229
Projectnaam omgevingsloket: Wijziging verkavelingsvoorschriften 151/087(1)
Projectnaam gemeente: Wijziging verkavelingsvoorschriften 151/087(1)
Ligging: Heidestraat 193 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 629Y2, 629Z2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Ken Haenen, Heidestraat 193 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heidestraat 193 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 629Y2, 629Z2.

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft als onderwerp: Wijziging verkavelingsvoorschriften 151/087(1).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 4/02/2020 tot en met 4/03/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 4/03/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00