Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Heidestraat 203

Referentie omgevingsloket: OMV_2021031583
Referentie gemeente: 2021/00034
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Aanleg van een zwembad of zwemvijver
Projectnaam gemeente: Aanleg van een zwembad of zwemvijver
Ligging: Heidestraat 203 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 629A3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Nick Vanuytven, Heidestraat 203 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Aanleg van een zwembad of zwemvijver.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/03/2021 tot en met 22/04/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 22/04/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604

alert-box-close-text

Aangepaste dienstverlening

Voor de veiligheid van iedereen organiseren we onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal.

Voor de meeste zaken kun je terecht in het  e-loket.

Vind je daar wat je zoekt?

Dan regel je het best rechtstreeks in het e-loket. Hiervoor kun je geen afspraak maken.

Vind je daar niet wat je zoekt?

Voor sommige zaken is het noodzakelijk dat je langskomt in het gemeentehuis (een ID-kaart aanvragen bijvoorbeeld). Hiervoor kun je wél een afspraak maken via deze website.

Je hebt geen toegang tot internet?

We helpen je graag telefonisch verder op 0800 99 604 (gratis).