Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Heidestraat 203A

Referentie omgevingsloket: OMV_2019070549
Referentie gemeente: 2019/00091
Projectnaam omgevingsloket: Bijstellen verkaveling Heidestraat 151/087(1)
Projectnaam gemeente: Bijstellen verkaveling Heidestraat 151/087(1)
Ligging: Heidestraat 193, Heidestraat 195, Heidestraat 199, Heidestraat 201, Heidestraat 203, Heidestraat 203A te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 629A3, 629B3, 629C3, 629D3, 629E3, 629F3, 629G3, 629H3, 629T2, 629V2, 629W2, 629X2, 629Y2, 629Z2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Raf Mariën, Heidestraat 203A te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Heidestraat 203A te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 629T2.

Het betreft een aanvraag tot bijstellen van een verkaveling. De aanvraag heeft als onderwerp: Bijstellen verkaveling Heidestraat 151/087(1).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 13/06/2019 tot en met 12/07/2019

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 12/07/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek)

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving
Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be
tel: 03 250.48.00