Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Heidestraat 90

Referentie omgevingsloket: OMV_2020083952
Referentie gemeente: 2020/00122
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Verkaveling Heidestraat te Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Afbreken bestaande woning en stalling. Verkaveling Heidestraat: opsplitsen van een bouwperceel in 3 loten voor gesloten bebouwing
Ligging: Heidestraat 90 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 733D, 734E

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Frank De Martelaere, Vlierstraat 32 te 9120 Beveren, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden.


De aanvraag heeft als onderwerp: Afbreken bestaande woning en stalling. Verkaveling Heidestraat: opsplitsen van een bouwperceel in 3 loten voor gesloten bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 23/07/2020 tot en met 21/08/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 21/08/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604