Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Houtmere 27

Referentie omgevingsloket: OMV_2018095856
Referentie gemeente: 2018/00115
Inrichtingsnummer: /
Projectnaam omgevingsloket: Fietsenstalling LDC Houtmere
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Houtmere 27 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 853C2

   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door OCMW Zwijndrecht, Houtmere 27 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Fietsenstalling LDC Houtmere.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 augustus 2018 tot en met 19 september 2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook gedeeltelijk worden ingekeken via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/.

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • Via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/
  • Per brief:

t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij:

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604