Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Infrastructuurwerken op Antwerpen-Linkeroever en Zwijndrecht

Referentie omgevingsloket: OMV_2019077748
Referentie gemeente: 2019/00156
Inrichtingsnummer: 20180628-0114
Project: OWI 2.0 - Rinkoniên/BAM Infrastructuurwerken Linkeroever en Zwijndrecht
Ligging van het project:Kadastrale ligging: Infrastructuurwerken op Antwerpen-Linkeroever en Zwijndrecht aan en tussen de knooppunten E17-E34 en E34-N49a te 2050 Antwerpen/2070 Zwijndrecht Zwijndrecht: afdeling 1, secties A, B en H – afdeling 2, sectie A - verschillende nrs. (zie situering in omgevingsloket) Antwerpen: afdeling 13, sectie N – verschillende nrs. (zie

situering in omgevingsloket)

   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel met als adres Rijnkaai 37 te 2000 Antwerpen en VVZRL RINKONIEN met als adres Burchtstraat 89 te 9150 Kruibeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: OWI 2.0 - Rinkoniên/BAM Infrastructuurwerken Linkeroever en Zwijndrecht.

De aanvraag ligt van 25/09/2019 tot en met 24/10/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

GOP.omgeving@vlaanderen.be

02 553 79 97