Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Jan Baptist Tassynsstraat 56

Referentie omgevingsloket: OMV_2018118145
Referentie gemeente: 2018/00150
Projectnaam omgevingsloket: Verbouwen van woning
Projectnaam gemeente: Verbouwen van woning
Ligging: Jan Baptist Tassynsstraat 56 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 844Z

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Koen Joos, Jan Baptist Tassynsstraat 56 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Jan Baptist Tassynsstraat 56 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 844Z.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verbouwen van woning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 28/11/2018 tot en met 28/12/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 28/12/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604