Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Kapeldijkstraat 2X, 9120 Beveren

Electrabel nv heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over het bouwen en uitbaten van een batterijpark van 100 Mw/400 Mwh.

De aanvraag heeft als adres:

Kapeldijkstraat 2X, 9120 Beveren

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het Departement Omgeving. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 21 mei 2023 tot en met 19 juni 2023 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:

Milieudienst Beveren

Gravendreef 5A

9120 Beveren

Of

Bij het gemeentebestuur Zwijndrecht na afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00)

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Beveren of Zwijndrecht. Dit kan:

- analoog per brief naar Gravenplein 8, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.

- analoog per brief naar Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

- via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be, opzoeken via dossiernummer OMV_2023006467)

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst Beveren:

of de milieudienst van de gemeente zwijndrecht

- ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 tel: 0800 99 604.