Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Krijgsbaan 151

Referentie omgevingsloket: OMV_2020070091
Referentie gemeente: 2020/00114
Inrichtingsnumeer 20200605-0052
Projectnaam omgevingsloket: Vitaetom bvba
Projectnaam gemeente: Bouwen van een nieuwe loods, nieuwe rubrieken voor uitbaten modern tuinbouwbedrijf + hervergunning
Ligging: Krijgsbaan 151 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 196F, 198T, 198X, 198Y, 232E, 232G, 232H, 233/02B, 233F3, 241R, 242D, 243E

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Vitaetom bvba (de heer Koen Van Hauteghem), Krijgsbaan 151 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen / de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een nieuwe loods, nieuwe rubrieken voor uitbaten modern tuinbouwbedrijf + hervergunning.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 12.3.2°, 16.3.2°a), 17.1.2.1.1°, 17.3.4.1°b), 17.4., 3.4.1°a), 45.13.d)1°b).

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 12.3.2°, 16.3.2°a), 17.1.2.1.1°, 17.3.4.1°b), 17.4., 3.4.1°a), 45.13.d)1°b), 12.1.2°b), 12.2.2°, 15.1.1°, 17.3.2.1.1.1°b), 17.3.6.1°b) en 17.3.7.1°, 28.1.f)1°, 3.2., 31.1.3°, 43.1.2°b).

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 22/07/2020 tot en met 20/08/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 20/08/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604