Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Krijgsbaan 232

Referentie omgevingsloket: OMV_2018087577
Referentie gemeente: 2018/00170
Inrichtingsnummer: 20180712-0096
Project: OVA Zwijndrecht (545)
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Krijgsbaan 232 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 526Z

   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Total Belgium nv., een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De aanvraag heeft als onderwerp: hernieuwing na verandering en uitbreiding van een tankstation.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de indelingslijst: 3.6.2.1, 17.3.9.3, 12.2.1, 15.4.2, 16.3.1.1, 16.4.1, 16.8.3, 17.3.6.2, 17.3.4.3, 17.4, 17.3.7.1, 17.3.3.2.

De aanvraag ligt van 22/11/2018 tot en met 21/12/2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Laarstraat 90.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen

omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

03 224 64 81

 

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

milieudienst@zwijndrecht.be

0800/ 99 604