Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Krijgsbaan 243

Referentie omgevingsloket: OMV_2018050615
Referentie gemeente: 2018/00062
Projectnaam omgevingsloket: Netflow, Krijgsbaan 243 2070 Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Bijstelling verkaveling: het inrichten van het bestaande gebouw als kantoorruimte
Ligging: Krijgsbaan 243 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 529C2

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Netflow Software Wim Jacobs, Krijgsbaan 243 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Krijgsbaan 243 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 529C2

Het betreft een aanvraag tot het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bijstelling verkaveling: het inrichten van het bestaande gebouw als kantoorruimte.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 04/07/2018 tot en met 03/08/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 03/08/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00