Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Krijgsbaan 331

Referentie omgevingsloket: OMV_2020008657
Referentie gemeente: 2020/00013
Projectnaam omgevingsloket: Parking Safa Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Aanleggen van parking horende bij Safa vzw
Ligging: Krijgsbaan 331 te 2070 Zwijndrecht

Hogenakkerhoekstraat 11, Hogenakkerhoekstraat 13, Hogenakkerhoekstraat 9 te 9150 Kruibeke.

Afdeling 11011, sectie C, perceel 46B2, 53G, 53HAfdeling 46013, sectie A, perceel 44B, 44C, 45A

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Mohamed El Jafoufi, Laarstraat 106 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hogenakkerhoekstraat 11, Hogenakkerhoekstraat 13, Hogenakkerhoekstraat 9 te 9150 Kruibeke. Krijgsbaan 331 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie C, perceel 46B2, 53G, 53HAfdeling 46013, sectie A, perceel 44B, 44C, 45A.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Aanleggen van parking horende bij Safa vzw.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 5/02/2020 tot en met 5/03/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 5/03/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00