Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Krijgsbaan ZN

Referentie omgevingsloket: OMV_2019015384
Referentie gemeente: 2019/00020
Projectnaam omgevingsloket: Bergplaats
Projectnaam gemeente: Afbreken van bestaande bergplaats en bouwen van nieuwe bergplaats
Ligging: Krijgsbaan ZN te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 454/02B

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Roger Montens, Lindenstraat 309 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Krijgsbaan ZN te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 454/02B.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Afbreken van bestaande bergplaats en bouwen van nieuwe bergplaats.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 9/05/2019 tot en met 7/06/2019.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 7/06/2019 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00