Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Kruibeeksesteenweg 24

Referentie omgevingsloket: OMV_2020141210
Referentie gemeente: 2020/00237
Inrichtingsnumeer 20200225-0043
Projectnaam omgevingsloket: Duplicaat van 2020051860
Projectnaam gemeente: Plaatsing van een bufferkalksilo
Ligging: Kruibeeksesteenweg 24 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 69D3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Xella België, Kruibeeksesteenweg 24 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij de deputatie van de Provincie Antwerpen.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Plaatsing van een bufferkalksilo.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

4.2 – 6.4.1 – 6.5.1 - 16.3.2.b – 17.1.2.1.2 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.2.3.2.a – 17.3.4.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.2.a – 17.3.8.2 – 19.6.1.d – 30.1.1.c – 48.1.2 – 53.5.2

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 4/01/2021 tot en met 2/02/2021.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 2/02/2021 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

Voor meer info kan u terecht bij

Provincie Antwerpen

Dienst omgevingsvergunningen

e-mail: omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

tel: 03 224 64 81