Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Kruibeeksesteenweg (opvulling kleigroeve)

Referentie omgevingsloket: OMV_2020078999
Referentie gemeente: 2020/00156
Inrichtingsnumeer 20180206-0152
Projectnaam omgevingsloket: Duplicaat Opvulling kleigroeve (wijziging) - De Vlaamse Waterweg NV
Projectnaam gemeente: Duplicaat Opvulling kleigroeve (wijziging) - De Vlaamse Waterweg NV
Ligging: Haagstraat te 9150 Kruibeke. Kruibeeksesteenweg, Kruibeeksesteenweg 227, Kruibeeksesteenweg 229 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie C, perceel 100A3, 100H2, 100Z2Afdeling 46013, sectie A, perceel 108A, 109_, 110B, 111B, 112H, 113A, 119A, 123B, 125A, 126_, 127A, 127B, 128_, 129_, 130_, 131_, 132_, 133_, 134_, 135_, 136_, 137_, 412_, 413_, 414_, 415_, 416_, 417/02A, 417_, 426A, 427_, 428_, 429_, 430_, 431_, 432_, 433_, 434_, 438A, 83E4, 85Hsectie B, perceel 38K

   

Het bestuur van Zwijndrecht en Kruibeke deelt mee dat door De Vlaamse Waterweg NV, Havenstraat 44, te 3500 Hasselt, een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

De aanvraag heeft als onderwerp: Duplicaat Opvulling kleigroeve (wijziging) - De Vlaamse Waterweg NV.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

17.3.2.1.1.1°b), 17.3.4.3°, 17.3.6.2°b), 2.2.8.a), 2.2.8.b), 2.3.2.a)2°, 2.3.2.b), 2.3.2.e)2°, 2.3.2.g), 2.3.6.b)5°, 2.3.6.b)6°, 2.3.6.c)1°, 2.3.7.c), 2.3.9., 2.4.1.b), 2.4.3.a)2°, 2.4.5., 6.5.1°, 15.1.1°, 2.1.1.a)2°, 2.2.2.a)2°, 2.3.6.b)3°, 2.3.7.a), 2.4.4.b), 3.6.3.3°, 6.4.1°, 60.2°, 61.2.2°

Er wordt voor deze aanvraag een digitale informatievergadering gehouden op 8/09/2020 om 17u. Het is noodzakelijk uw aanwezigheid uiterlijk op 7/09/2020 te melden via milieu@zwijndrecht.be of 0800 99 604.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 27/08/2020 tot en met 25/09/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 25/09/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht, t.a.v het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht

Gemeente Kruibeke, t.a.v het college van burgemeester en schepenen, O.L.Vrouwplein 18/20, 9150 Kruibeke

Voor meer info kan u terecht bij

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

e-mail: GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel: 02 553 79 97