Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Kruibeeksesteenweg ZN

Referentie omgevingsloket: OMV_2020056005
Referentie gemeente: 2020/00082
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Burcht - Kruibekesteenweg - verkaveling 2 loten
Projectnaam gemeente: Verkaveling van een perceel grond in 2 loten voor gesloten bebouwing en afbreken van bestaande bergplaats en garages
Ligging: Kruibeeksesteenweg ZN te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 23T3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door de heer Hugo Verbeeck, Leo Verbeecklaan 31 bus 1 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden.

De aanvraag heeft als onderwerp: Verkaveling van een perceel grond in 2 loten voor gesloten bebouwing en afbreken van bestaande bergplaats en garages.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 18/06/2020 tot en met 17/07/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 17/07/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604