Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Kruibeeksestenweg 227

Referentie omgevingsloket: OMV_2019088666
Referentie gemeente: 2019/00137
Inrichtingsnummer: 20171005-0026
Project: Argex - Wijziging bijzondere voorwaarden
Administratieve ligging:Kadastrale ligging: Kruibeeksesteenweg 227 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie C, perceel 100A3sectie D, perceel 21L, 21MAfdeling 46013, sectie A, perceel 80G2, 80H2, 80L2sectie B, perceel 30P, 38K

   
   

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Argex, Kruibeeksesteenweg 162, Zwijndrecht een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kruibeeksesteenweg 227 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie C, perceel 100A3sectie D, perceel 21L, 21MAfdeling 46013, sectie A, perceel 80G2, 80H2, 80L2sectie B, perceel 30P, 38K.

Het betreft een aanvraag tot bijstelling van milieuvoorwaarden door exploitant.

De aanvraag heeft als onderwerp: Argex - Wijziging bijzondere voorwaarden.

De aanvraag ligt van 15/08/2019 tot en met 13/09/2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Leefomgeving, op volgend adres: Binnenplein 1.

Deze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • via email gericht aan ordening@zwijndrecht.be
  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij:

Departement Omgeving

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)

GOP.omgeving@vlaanderen.be

02 553 79 97