Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Laarstraat 162

Referentie omgevingsloket: OMV_2020028874
Referentie gemeente: 2020/00036
Projectnaam omgevingsloket: Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding
Projectnaam gemeente: Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding
Ligging: Laarstraat 162 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie B, perceel 861V

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Cindy Mariette Van Holewinckel, Laarstraat 162 te 2070 Zwijndrecht BELGIE, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Laarstraat 162 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie B, perceel 861V.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Schilderen van gevels of aanbrengen van gevelbekleding.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/03/2020 tot en met 14/04/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14/04/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00