Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Maria Verbraekenstraat 10

Referentie omgevingsloket: OMV_2018070743
Referentie gemeente: 2018/00131
Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van een eengezinswoning te 2070 Zwijndrecht
Projectnaam gemeente: Bouwen van een eengezinswoning
Ligging: Maria Verbraekenstraat 10 te 2070 zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 148P3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Kasiborski Albert, 11 Geniestraat 4 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Maria Verbraekenstraat 10 te 2070 zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 148P3.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Bouwen van een eengezinswoning.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 24/10/2018 tot en met 23/11/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 23/11/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00