Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Maria Verbraekenstraat ZN

Referentie omgevingsloket: OMV_2020030971
Referentie gemeente: 2020/00045
Projectnaam omgevingsloket: Nieuwbouw meergezinswoning, 24 eenheden, open bebouwing
Projectnaam gemeente: Nieuwbouw meergezinswoning, 24 eenheden, open bebouwing
Ligging: Maria Verbraekenstraat ZN te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11011, sectie A, perceel 148X4, 148Y4

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door VEWIBO Bvba, Kuipersstraat 7 bus G 81 te 2000 Antwerpen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Maria Verbraekenstraat ZN te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11011, sectie A, perceel 148X4, 148Y4.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Nieuwbouw meergezinswoning, 24 eenheden, open bebouwing.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 19/05/2020 tot en met 17/06/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 17/06/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 0800 99 604) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij:

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 0800 99 604