Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Melselestraat 5-7

Referentie omgevingsloket: OMV_2018029124
Referentie gemeente: 2018/00035
Projectnaam omgevingsloket: Bouwen van 8 parkwoningen
Projectnaam gemeente: Bouwen van 8 parkwoningen
Ligging: Melselestraat 5-7 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 361B6, 361C5

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door Gromibo nv, Langestraat 7 te 9150 Kruibeke, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Melselestraat 5-7 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 361B6, 361C5.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp : Bouwen van 8 parkwoningen.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 02/05/2018 tot en met 01/06/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 01/06/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak (via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250 48 00) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht.

Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres : t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij :

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03/250 48 00