Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Molenstraat 144

Referentie omgevingsloket: OMV_2024052398
Referentie gemeente: O/2024/94
Inrichtingsnummer  
Projectnaam omgevingsloket: Regulariseren van een tuinhuis
Projectnaam gemeente: Regulariseren van een tuinhuis
Ligging: Molenstraat 144, 2070 Zwijndrecht, 

11056A0586/00Z007

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door

Janssens Tim, Molenstraat 144, 2070 Zwijndrecht, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van gemeente Zwijndrecht

De aanvraag heeft als onderwerp: Regulariseren van een tuinhuis.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 20-06-2024 tot en met 19-07-2024.

De aanvraag kan digitaal worden ingekeken via het Inzageloket: omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be. De aanvraag ligt ook ter inzage bij de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Ze kan worden ingekeken tijdens de openingsuren van de dienst, mits afspraak (via de website www.zwijndrecht.be of 0800/ 99 604).

Gedurende deze periode kunnen er bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

  • schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren.

U wordt niet per individuele brief ingelicht over de behandeling van uw bezwaar. Na de beslissing kan u de behandeling van de bezwaren nalezen in het besluit, dat samen met het dossier opnieuw ter inzage zal liggen gedurende 30 dagen. De start van deze termijn wordt aangekondigd op de gele affiche die aan het perceel van de aanvraag zal worden uitgehangen uiterlijk 10 dagen na de beslissing.

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604.