Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Molenstraat 67

Referentie omgevingsloket: OMV_2020059479
Referentie gemeente: 2020/00088
Inrichtingsnumeer  
Projectnaam omgevingsloket: Novus_Zwijndrecht_Groepswoningbouw (12 woningen)
Projectnaam gemeente: Groepswoningbouwproject: bouwen van 12 ééngezinswoningen met voetgangwegenis en groenaanleg
Ligging: Molenstraat 67, Vlietstraat 14 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 687G, 688N, 691W

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door mevrouw Jay Detroyer, Scheepsdalelaan 60 te 8000 Brugge, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.


De aanvraag heeft als onderwerp: Groepswoningbouwproject: bouwen van 12 ééngezinswoningen met voetgangwegenis en groenaanleg.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 16/07/2020 tot en met 14/08/2020.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 14/08/2020 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Binnenplein 1. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www.zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

 - digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be/omvPubliek).

 - analoog per aangetekende brief op het volgend adres:

Gemeente en OCMW Zwijndrecht

t.a.v het college van burgemeester en schepenen

Binnenplein 1

2070 Zwijndrecht

 - via email gericht aan ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

 - schriftelijk af te geven aan de dienst Leefomgeving tijdens de openingsuren

Voor meer info kan u terecht bij

Gemeente Zwijndrecht

Dienst Leefomgeving

ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

0800/ 99 604