Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning: Molenstraat 86

Referentie omgevingsloket: OMV_2018132503
Referentie gemeente: 2018/00169
Projectnaam omgevingsloket: Dhr. en mevr. Haxelmans - De Sutter
Projectnaam gemeente: Het slopen en herbouwen van een eengezinswoning in gesloten bebouwing
Ligging: Molenstraat 86 te 2070 Zwijndrecht

Afdeling 11056, sectie A, perceel 685V3

   
   

Het bestuur van Zwijndrecht deelt mee dat door mevrouw Peggy De Sutter, Molenstraat 86 te 2070 Zwijndrecht, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van Zwijndrecht.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenstraat 86 te 2070 Zwijndrecht, en met als kadastrale ligging Afdeling 11056, sectie A, perceel 685V3.

Het betreft een aanvraag tot stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag heeft als onderwerp: Haxelmans - De Sutter.

Er wordt voor bovenvermelde aanvraag een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/11/2018 tot en met 21/12/2018.

De aanvraag ligt tot de sluiting van het openbaar onderzoek op 21/12/2018 ter inzage op de dienst Leefomgeving van de gemeente Zwijndrecht, Laarstraat 90. Tijdens de openingsuren van de dienst kan u mits afspraak ( via de website www. Zwijndrecht.be of 03/250.48.00 ) de aanvraag inkijken. De aanvraag kan ook worden ingekeken via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek).

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Zwijndrecht. Dit kan:

  • analoog per brief op het volgende adres: t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
  • digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij

Dienst Leefomgeving

Ruimtelijke.ordening@zwijndrecht.be

tel: 03 250.48.00